01

Rendementen tradersoftware afgelopen 12 maanden

De staafdiagram toont de resultaten van 12 maanden handelen met de tradersoftware: van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2023. De verticale kolom is het rendementspercentage. BTC heeft dus cumulatief 94% netto rendement gemaakt. De traders handelen allemaal met een startkapitaal van € 1.000,-.

Traderinstellingen:

  • Min. winstmarge: 0,8%
  • Min. % tussen posities: 6%
  • Winststrategie: herinvesteren
  • Overige instellingen: default

Netto ROI is de netto winst na transactiekosten van de Exchange en commissie BitBrokerTrade. Als je op 1 juli 2022 een BTC trader had gestart met € 1.000,- kapitaal, dan had je op 30 juni 2023 € 2.414,- kapitaal gehad. Als je op 1 juli 2022 voor € 1.000,- BTC had gekocht, had je op 30 juni 2023 € 1.384,- gehad. Je ziet dat een trader echt extra rendement kan genereren.