Strategie BitBrokerTrade

Theorie achter de trader

De trader werkt volgens de zogenaamde MACD methode. De MACD indicator staat voor Moving Average Convergence Divergence en is een momentum indicator die wordt berekend door meerdere voortschrijdende gemiddelden. De indicator geeft de richting van de trend en de sterkte van deze trend aan. Naast deze gegevens geeft de indicator een koop- of verkoopsignaal af.

Strategie

De MACD indicator bestaat uit twee lijnen die beide op een andere manier worden berekend. Allereerst de MACD-lijn, deze wordt berekend door het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 26 dagen af te trekken van het gemiddelde van de afgelopen 12 dagen. De tweede lijn die we in deze indicator tegenkomen is de signaallijn. Dit is het exponentieel gemeten gemiddelde van de afgelopen 12 dagen. Beide lijnen vormen de MACD-indicator. Niet alleen de richting van de lijnen geeft een signaal af, ook wanneer de lijnen elkaar kruisen geeft de indicator een signaal.

De MACD (rode lijn) geeft allereerst de richting van de trend aan. Bij een oplopende MACD-lijn is de trend positief, bij een neergaande lijn is deze negatief. Naast de richting van een trend, geeft de indicator ook koop- of verkoopsignalen af. Doorkruist de MACD-lijn opwaarts de signaallijn, dan is dit een koopsignaal. In het omgekeerde geval dat de MACD de signaallijn neerwaarts doorkruist, geeft de indicator een verkoopsignaal af. Tot slot zegt de indicator iets over de kracht van de trend. Des te groter de afstand tussen beide lijnen, des te sterker de trend. De MACD is dus een trendvolgend systeem dat gebaseerd is op het voortschrijdend gemiddelde. Zodra de blauwe lijn de rode lijn overschrijdt is er sprake van een opwaartse trend. De trader zal dan een aankoop initiëren. Zodra de blauwe lijn onder de rode lijn duikt, is er sprake van een neerwaartse trend. De trader zal dan een verkoop initiëren voor alle pockets met voldoende rendement.

aanmelden

Start vandaag nog!
01

Meld je aan bij BitBrokerTrade