01

Rendementen tradersoftware in 2023

De staafdiagram toont de resultaten van de tradersoftware in 2023. De verticale kolom is het rendementspercentage. BTC heeft dus cumulatief 75% netto rendement gemaakt. De traders handelen allemaal met een startkapitaal van € 1.000,-.

Traderinstellingen:

  • Min. winstmarge: 0,8%
  • Min. % tussen posities: 6%
  • Winststrategie: herinvesteren
  • Overige instellingen: default

Netto ROI is de netto winst (na transactiekosten Exchange en commissie BitBrokerTrade). Als je op 1 januari 2023 een BTC trader had gestart met € 1.000,- kapitaal, dan had je op 31 december 2023 € 1.750,- kapitaal gehad.