Privacy en regelgeving

Onderstaand worden per onderdeel alle zaken m.b.t. privacy en regelgeving toegelicht.