01

Rendementen tradersoftware

Om je te helpen een beter gevoel bij de marktontwikkelingen te krijgen rapporteren wij wekelijks over de resultaten van onze eigen traderinstellingen. We laten een set traders lopen met een UpDown strategie en een identieke set met MACD strategie. Als startpunt nemen we 22 augustus 2022 (week 34). In de bijgevoegde afbeelding staan de resultaten van augustus 2022 tot en met 19 maart 2023, maar ook de resultaten van week 8 t/m 11 in 2023 (laatste 4 weken). Let op: de verticale kolom is het rendementspercentage. BTC heeft dus cumulatief 66% netto rendement gemaakt en netto 4,2% over de afgelopen 4 weken.

Traderinstellingen:

  • Min. winstmarge: 0,8%
  • Min. % tussen posities: 6%
  • Winststrategie: herinvesteren
  • Overige instellingen: default

UpDown-strategie doet 2 tot 3 keer zoveel transacties als de MACD-strategie. Daardoor zijn er ook meer transactiekosten. Het gemiddeld rendement per transactie is iets lager, waardoor het nettorendement van beide strategieën in een dalende markt nagenoeg gelijk is. In een stijgende markt is het rendement van UpDown strategie veel beter dan van MACD.