« BL3P Exchange»

Published on 26-10-2018

Sinds een aantal dagen hebben we in Bèta test een trader die gebruik maakt van de Nederlandse BL3P Exchange. We zijn er trots op dat we in samenwerking met hen onze software vernieuwd hebben en hierin BL3P.eu hebben opgenomen om op basis van hun gegevens eenzelfde auto trader te kunnen laten draaien. Volledig Nederlands!

De software is modulair opgebouwd en kan straks gemakkelijker nieuwe betrouwbare Exchanges aanhaken. Omdat we ook veel vraag kregen over andere currencies (niet alleen Bitcoin) hebben we de software klaar gemaakt voor het traden van andere munten. Die muntjes moeten dan wel door de Exchange ondersteund worden.  We hebben echter, in het belang van onze klanten besloten deze pas te activeren nadat bewezen wordt dat de munt zelfstandig een beleid kan voeren, zonder de trend van de Bitcoin te volgen.

Gratis testen voor 100 personen!
Om de stroefheid uit ons systeem te halen willen we deze graag door meerderen laten testen. Daarom vragen wij iedereen die 30 dagen kosteloos gebruik wil maken van onze trading software om hier het formulier in te vullen. Wie weet wordt u uitgeloot voor deze test. 

Deze testers krijgen allemaal 50 euro test tegoed voor de periode van 30 dagen. Er wordt van hen verwacht dat ze kritisch kijken naar de dingen die gebeuren. Het rendement wat gemaakt wordt zal volledig ten gunste van henzelf zijn. Dan moet er natuurlijk wel meer volatiliteit komen dan er op dit moment is.

We zullen tot 31-12-2018 testen waarna we de software voor het grote publiek ter beschikking zullen stellen!

blrp-site-1540533614.png